Experience Bommeljé

here you will find your perfect getaway

Algemene voorwaarden & huisregels

Onze algemene voorwaarden & huisregels op een rijtje

Algemeen

1. De hotelkamer dient op de dag van aankomst uiterlijk om 22:00 uur betrokken te zijn, indien er geen andere afspraken zijn gemaakt.
2. Hotel Bommeljé is niet aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal, ongevallen of beschadiging van eigendom van de gast, behoudens in geval van schuld van zijn zijde. Alsdan kan Hotel Bommeljé echter nimmer gehouden worden tot vergoeding van meerdere kosten of schaden dan waarvoor een normale WA-verzekering onder deze omstandigheden dekking zou bieden.
3. Op de dag van vertrek dient de huurder voor 11:00 uur de hotelkamer te verlaten, indien geen andere vertrektijd is overeengekomen.

Reservering & betaling

1. Een reservering kan zowel via de website, per e-mail of telefonisch gemaakt worden, en is voor zowel gast als voor Hotel Bommeljé bindend, indien het gevraagde vakantieverblijf in de aangegeven periode beschikbaar is.
2. De reservering dient gegarandeerd te zijn door middel van een creditcard garantie of een aanbetaling van de volledige reserveringswaarde
3. De eventuele kosten voor geldstortingen en/of overboekingen zijn voor rekening van de gast.
4. Het betalen van de (aan-)betaling houdt in dat de gast kennis heeft genomen en akkoord gaat met de hier genoemde algemene voorwaarden en de volledige omschrijving van het verblijf dat hij heeft gereserveerd.

Annulering en wijzigingen

We kunnen het ons goed voorstellen dat het spannend is om in deze tijden uw verblijf te boeken. Wilt u meer flexibiliteit? Reserveer dan onze omboekgarantie! Hiermee kunt u binnen de annuleringstermijn tot één dag voor aankomst uw reservering kosteloos wijzigen naar een andere periode. U betaalt hiervoor € 17,50 per nacht.

* Bij omboeking naar een duurdere periode zullen wij de meerprijs in rekening brengen.
* Het is niet mogelijk de omboekgarantie te reserveren in combinatie met het non refundable tarief.

1. Huurder is gerechtigd de reservering te annuleren en te ontbinden, met inachtneming van het volgende:
2. Annuleren kan via e-mail: info@bommelje.nl.
3. Tot 5 dagen voor aankomstdatum kan er kosteloos worden geannuleerd.
4. Bij annulering binnen de 5 dagen voor aankomstdatum wordt 100% van het reserveringsbedrag in rekening gebracht.
5. Indien huurder niet komt opdagen (no-show) wordt 100% van het reserveringsbedrag in rekening gebracht.
6. Indien huurder eerder vertrekt dan de gereserveerde uitcheckdatum wordt 100%
van het reserveringsbedrag in rekening gebracht.
7. Bij het reserveren van een non-refundable tarief is het niet meer mogelijk uw reservering kosteloos te wijzigen of te annuleren.

Neem contact op met de receptie via e-mail

Huisregels

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van het hotel, die verband houden met huisregels dienen te worden opgevolgd.
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 • Gebruik bij brand in geen geval de liften.
 • In verband met de identificatieplicht dient u ten tijde van check-in een geldig identificatiebewijs te kunnen tonen van alle personen welke in het hotel verblijven. De minimale leeftijd om te verblijven in ons hotel bedraagt 18 jaar, met uitzondering van kinderen en jongvolwassenen welke samen met hun ouders verblijven.
 • Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen camera’s. Eenieder die zich in ons hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 • Gevonden voorwerpen kunnen worden ingeleverd bij de receptie.
 • Het hotel is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.

Het is niet toegestaan om:

 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van het hotel kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.
 • Lachgas te gebruiken in de kamer.
 • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • Te roken in het gehele gebouw. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt zijn wij genoodzaakt € 175,00 reinigingskosten in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door roken, zullen de voorrijkosten van de brandweer van € 275,00 aan u worden doorbelast.
 • Het ontvangen van gasten op de kamers ten behoeve van seksuele commerciële activiteiten.

Reglement

 • Het is absoluut verboden kaarsen/wierook aan te steken in verband met het brandalarm en brandgevaar. (Het beveiligingssysteem wordt direct geactiveerd).
 • Bepaalde decoratie, zoals bijvoorbeeld confetti, is niet toegestaan in de hotelkamers. Vraag bij de receptie of uw decoratie toegestaan is. Extra schoonmaakkosten of technische mankementen naar aanleiding hiervan zal voor rekening zijn van de gast.
 • Bij beschadiging, vermissing of vernieling van eigendommen van het hotel leidt tot onmiddellijke verwijdering, aansprakelijkstelling en/of aangifte bij de politie.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het management van Hotel Bommeljé.

Zeayou Zeeland